Jumelage: Tydavnet

Tydavnet is een klein dorpje in het noorden van het graafschap Monaghan in de Republiek Ierland. De naam Tydavnet is afgeleid van de Iers-Gaelische naam Tigh Damhnata wat huis van Dimpna betekent. Deze naam verwijst naar de 6de -eeuwse Ierse heilige, Sint Dimpna, die een kerk zou gesticht hebben in het gebied. Geel en Tydavnet zijn sinds 1992 officieel met elkaar verbroederd omwille van de sterke link via de heilige Dimpna.

In het dorp staat één van de drie katholieke kerken van de parochie. De andere bevinden zich in Urbleshanny vlakbij Scotstown en in Corlat. De originele kerk van Tydavnet werd gebouwd in 1730 en werd later heropgebouwd rond 1900.

Meer info: www.tydavnet.com